QR code logsysteem werking beheer en Android app medewerkers

 

Onderstaand wordt de werking van het QR code logsysteem uitgelegd. 

 

Beheer online kantoor verse 1.8 
In het beheer systeem kunt u verschillende gebruikers aanmaken, zoals de admin, medewerker, klanten en projectbeheerders. 
De admin kan alle gebruikers beheren, nieuwe projecten aanmaken, documenten toevoegen, PDF rapportages printen, bouwtekeningen toevoegen (versie 2.1 bewerken), QR logfiles bewerken en de logfiles van medewerkers, klanten en projectbeheerders bekijken. De medewerkers kunnen inloggen om de gegevens van alle proejcten te bekijken en logboeken te printen (versie 2.1 kunnen de medewerkers de logfiles en bouwtekeningen bewerken. Klanten kunnen na het inloggen de aan de klant gekoppelde projecten met log files bekijken en PDF rapporten van de doorvoeringen en documenten uitprinten. Een projectbeheerder kan alleen deze gegevens van zijn project bekijken. In het online beheer kunnen onbeperkt PDF rapportages worden aangemaakt en worden afgedrukt. 

Android app 1.8 online en offline 
De Android app op de mobiele telefoon en/of tablet werkt zowel online als offline. Wanneer er geen wifi of dataverbinding is, worden de gegevens en de foto op de telefoon opgeslagen. Dit is vooral handig wanneer er gewerkt wordt in kelders of op locaties waar geen (goede) internetverbinding is. De medewerker maakt de doorvoering brandwerend en vervolgens plakt hij een sticker met de QR code op de locatie. In de app wordt de QR code gescand en de gegevens zoals positie, type, brandvertragingstijd, opmerking etc en een foto toegevoegd. Bij dataverbinding worden de gegevens automatisch geupload naar de server en de lokale opslag op de telefoon geleegd. 


Folder algemene beschrijving QR App

 

Android app 2.1 online en offline
Deze versie werkt ongeveer hetzelfde als de 1.8 met het grote verschil dat er meer gegevens op de telefoon worden opgeslagen. Eén maal per dag of per week moet de telefoon worden gesynchoniseerd met de server. Alle gegevens die online in het beheer staan, dus ook de reeds bestaande en geuploade QR codes worden lokaal in de telefoon opgeslagen. Dit heeft als grote voordeel dat deze codes op de telefoon kunnen worden aangepast en in de bouwtekening op locatie kunnen worden gemarkeerd. Optioneel is het mogelijk om voor de nacalculatie verbruiksartikelen en werkzaamheden bij de qr code op te slaan. Deze gegevens worden via het beheer geëxporteerd naar een Excel bestand voor de nacalculatie van het project. Ieder project in de admin (online beheer kantoor) en op de telefoon is opgedeeld in werklocaties. Deze werklocaties worden gekoppeld aan een bouwtekening. Zo is het mogelijk om ook in grote gebouwen meerdere bouwtekeningen te kunnen gebruiken. In deze versie kan er verder gelogd in het geval van een nacontrole door opnieuw een foto te maken en deze met eventuele opmerkingen toe te voegen. U heeft met deze software de mogelijkheid om een online digitaal logboek voor uw klanten bij te houden.

Meldingen doorvoering doorbroken
Het plakken van stickers met QR code heeft 2 functies. De eerste functie is het loggen van de werkzaamheden voor de rapportage. De tweede functie is de melding op de sticker, wanneer de doorvoering is doorbroken om de QR code te scannen. Degene die de code scant kan een gewone of urgente melding maken. De meldingen komen binnen via de e-mail en staan in het online beheer aangegeven.
 V  Stand alone software, geen multi-user platform
V  Digitaal loggen en digitaal online bewaren
V  Offline werken met Android app
V  Toegang voor uw klanten en projectbeheerders
V  Onbeperkt PDF rapporten genereren van alle doorvoeringen
V  Installatie op eigen webserver mogelijk
V  Backup van alle gegevens op uw bedrijf